Uchwała Nr 175/XXIII/2009

                           Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                      z dnia 30 listopada 2009 r.

 

w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Wyszogród do Stowarzyszenia

 

         Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

 

 

§1.

 

Gmina i Miasto Wyszogród przystępuje z dniem 1 stycznia 2010 roku do Stowarzyszenia: Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazowsze Chopina”.

 

 

 

 

§2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy  i Miasta.

 

 

§3.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-12-10 13:27:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-10 13:27:03
  • Liczba odsłon: 978
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669054]

przewiń do góry