PP.6730.28.2014                                                                            Wyszogród, dnia 22.07.2014r

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 22.07.2014r

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie   chodnika w pasie drogowym drogi krajowej Nr 50  km 52+756 do km 53+288  w   miejscowości  Kobylniki   w gminie  Wyszogród.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267.)  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2012r.  poz. 647 z późn. zm) Burmistrz Gminy  i Miasta Wyszogród zawiadamia, że w dniu  16.07.2014r  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie   chodnika w pasie drogowym drogi krajowej Nr 50  km 52+756 do km 53+288  w   miejscowości  Kobylniki   w gminie  Wyszogród

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród,  ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godz. 7.30 – 15.30.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                             Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-22 09:52:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-22 09:52:49
  • Liczba odsłon: 714
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680806]

przewiń do góry