Uchwała Nr 36/IV/2011

Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 marca 2011 r.


w sprawie : upoważnienia kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendiów i zasiłków szkolnych i wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.


Na podstawie art. 90 m ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)


Rada Gminy i Miasta Wyszogród

uchwala, co następuje:


§ 1


Udziela się upoważnienia kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym- stypendiów i zasiłków szkolnych oraz wydawania w powyższym zakresie decyzji administracyjnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.


§2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.


§3


Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-19 10:32:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-19 10:32:13
  • Liczba odsłon: 638
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674583]

przewiń do góry