Formularz wyszukiwania w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
kod TERYT TERC
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
nr karty/rok znak sprawy rodzaj nazwa temat obszar (TERYT)
1/2021 nie dotyczy wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "Przebudowę drogi gminnej nr 291547W w m. Marcjanka, gmina Wyszogród". inne 1419155
8/2020 UGiM.6220.3.5.2020 postanowienia Postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 114 w miejscowości Wilczkowo, gmina Wyszogród- Wilczkowo B? do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. inne 1419155
7/2020 UGiM.6220.3.4.2020 postanowienia Postanowienie o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:"?Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 114 w miejscowości Wilczkowo, gmina Wyszogród- Wilczkowo B?. inne 1419155
6/2020 UGiM.6220.2.5.2020 postanowienia Postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 114 w miejscowości Wilczkowo, gmina Wyszogród- Wilczkowo A? do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Uzasadnienie inne 1419153
5/2020 UGiM.6220.2.4.2020 postanowienia Postanowienie o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: : ?Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 114 w miejscowości Wilczkowo, gmina Wyszogród- Wilczkowo A?. inne 1419153
4/2020 UGiM.6220.1.5.2020 postanowienia Postanowienie o zawieszeniu postępowania administarcyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowę instalacji paneli fotowoltaicznych ? elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej na terenie działek o nr.ewid. 187,188 położonych na terenie gminy Wyszogród obręb Rębowo?.do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. inne 1419153
3/2020 UGiM.6220.1.4.2020 postanowienia Postanowienia stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na :?Budowę instalacji paneli fotowoltaicznych ? elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej na terenie działek o nr.ewid. 187,188 położonych na terenie gminy Wyszogród obręb Rębowo?. inne 1419153
2/2020 UGiM.6220.1.22.2018.2019.2020 decyzje decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "„Budowa elektrowni fotowoltaicznych Rębowo A i Rębowo B o mocy do 1MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” inne 1419155
1/2020 UGiM.6220.1.2020 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsiewzięcia polegającego na :"Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej na terenie działek o nr.ewid. 187,188 położonych na terenie gminy Wyszogród obręb Rębowo”. inne 1419155
8/2019 UGiM.6220.2.12.2019 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:"budowa farmy fotowoltaicznej Kobylniki II o mocy do 1MW na działce o nr.ewid. 136, obreb 0008 Kobylniki gmina Wyszogród" inne 1419155

[Liczba odsłon: 1946719]

przewiń do góry