UCHWAŁA Nr 67/IX/2007

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                               z dnia 28. XI.2007 r.

 

w sprawie: zwolnienia z podatku leśnego na terenie gminy.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz.1591 z późn.zm./ oraz art.7 ust.3 Ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz.U z 2002r. Nr 200 poz.1682 z poźn.zm /

 

Rada Gminy i Miasta Wyszogród postanawia:

 

                                                          § 1

Zwolnić z podatku leśnego lasy z drzewostanem powyżej 40 lat będące

w posiadaniu osób fizycznych.

                                                          § 2

 

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta.

 

                                                          § 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-12-07 09:06:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-07 09:06:39
  • Liczba odsłon: 680
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672102]

przewiń do góry