UGiM-7615- 1 /2006

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 13 stycznia 2006r

dla stron postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 250 Kępa Polska – Wyszogród odcinek Podgórze – Rakowo od km 5=789 do km 10+500” w miejscowości Rakowo gm. Wyszogród oraz Podgórze gm. Mała Wieś.

 

 

Na podstawie art.61 § 4, 49 K.p.a oraz art.31, art. 32 ust.1 pkt.1, ust.3, art.46 ust.4a ,art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska /Dz.U Nr 62 poz.627 z 2001r – z późniejszymi zmianami/

zawiadamia się

że w dniu 23.12.2005r do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród wpłynął wniosek pełnomocnika strony Pana Andrzeja Cieleckiego reprezentującego Starostwo Powiatowe w Płocku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na powyższe zadanie, w związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie administracyjne w w/w sprawie. Wniosek, został zamieszczony w publicznym dostępnym wykazie wniosków prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogrod. Wykaz ten, oraz akta sprawy znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pok. nr 10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie oraz na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej – ugimwyszogrod.bip.org.pl

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Otrzymują:

 1. Pełnomocnik strony- Pan Andrzej Cielecki
 2. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
 3. Inspektor ds. obsługi rady gim , w celu umieszczenia w BIP i odwrotnego potwierdzenia o zamieszczonej publikacji
 4. Sołtys wsi Rakowo w celu zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w sołectwie i odwrotnego przesłania z potwierdzeniem publikacji
 5. Urząd GiM w Wyszogrodzie– tablica ogłoszeń
 6. Urząd Gminy w Małej Wsi - tablica ogłoszeń + rejon planowanej inwestycji i odwrotnego przesłania z potwierdzeniem publikacji
 7. a/a
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-16 10:11:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-16 10:11:37
 • Liczba odsłon: 1106
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681352]

przewiń do góry