PP.7322.2.2015                                                                             Wyszogród, dnia 20.10.2015r

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Drwały, Starzyno,

 

        Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późn. zm.), uchwały nr 135/XVI/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno  oraz w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U.
z 2013 roku, poz. 1235 z późn. zm.) dotyczącym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Drwały, Starzyno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.10.2015r do 19.11.2015r w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, to jest: poniedziałek – piątek w godzinach 730  - 1530.

 

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03 listopada 2015 roku w  Sali posiedzeń (hala sportowa)  przy  ulicy Niepodległości 11, 09-450 w Wyszogrodzie godz. 11.00..

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

            Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, przedmiot uwagi w terminie do dnia 03 grudnia 2015r .             

 

                                     

            

                                      

                                                                                      Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-20 13:43:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-20 13:43:26
  • Liczba odsłon: 494
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671262]

przewiń do góry