Uchwała Nr 49/V/2007

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 26.04.2007 r.

w sprawie zmian w budżecie GiM.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r nr 249 poz 2104 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy i Miasta postanawia:


§.1.

Zwiększyć plan dochodów budżetu na 2007 rok o kwotę 67 199 zł

Zmniejszyć plan dochodów budżetu na 2007 rok o kwotę 86 000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 12 158 289 zł

§ 2.

Zwiększyć plan wydatków budżetu na 2007 rok o kwotę 67 199 zł

Zmniejszyć plan wydatków budżetu na 2007 rok o kwotę 86 000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan wydatków po zmianach wynosi 11 240 337 zł

                                                               § 3.

Dokonać przeniesień planu wydatków budżetu między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

                                                               § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giny i Miasta.

                                                               § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-06-05 12:19:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-05 12:19:50
  • Liczba odsłon: 541
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681398]

przewiń do góry