Uchwała Nr 60/VII/2007

Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 5.07.2007 r.

w sprawie zmian w budżecie GiM na 2007 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. nr 142 poz 1591 z późn.zm. oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz 2004 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy i Miasta postanawia:

§ 1.

Zwiększyć plan dochodów budżetu na 2007 rok o kwotę 95 000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 12 386 118 zł

                                                               § 2.

Zwiększyć plan wydatków budżetu na 2007 rok o kwotę 95 000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi 11 500 666 zł

                                                                § 3.

Dokonać przeniesień planu wydatków budżetu miedzy działem klasyfikacji budżetowej.

Zgodnie z załącznikiem nr 3.

                                                                § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi GiM.

                                                                 § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-28 08:47:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-28 08:47:17
  • Liczba odsłon: 762
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672251]

przewiń do góry