Wyszogród, dn. 06.12.2012

 

 

UGiM.6220.7.5.2012

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 97 §2, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 

postanawiam:

 

podjąć zawieszone postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowie budynku biurowo – magazynowo – warsztatowego na działce o nr. ewid 258/25 w oparciu projekt budowlany zamienny w mieście Wyszogród”.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 16.10.12 r. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród wydał postanowienie znak: UGiM.6220.7.4.2012 o zawieszeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek AUDISTORE S.C. Wojciech Boszko, Krzysztof Zych, ul. Wspólna 17, 09-450 Wyszogród w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo – magazynowo – warsztatowego na działce o nr. ewid. 258/25 w oparciu o projekt budowlany zamienny  w mieście Wyszogród.

Zawieszenie postępowania nastąpiło na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) i wiązało się z koniecznością przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 06 grudnia 2012 r., pełnomocnik Inwestora złożył wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

 

Mając powyższe na uwadze organ postanowił jak w sentencji.

 

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Boszko Wojciech, ul. Narutowicza 33, 09-450 Wyszogród
 2. Zych Krzysztof, ul. Wspólna 17, 09-450 Wyszogród
 3. Aneta Boszko, ul. Narutowicza 33, 09-450 Wyszogród
 4. Katarzyna Pisarek, Adamowa Góra, 96-512 Młodzieszyn
 5. Jerzy Więcński,, Kościuszki 33, 09-450 Wyszogród
 6. Marek Gontarski, Słomin 78, 09-450 Wyszogród

 

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

 


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-07 22:55:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 22:55:39
 • Liczba odsłon: 620
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668906]

przewiń do góry