O G Ł O S Z E N I E




Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu lokali mieszkalnych będących własnością gminy w budynku położonym w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 29.


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 161 poz. 2603 z późn. zm. Burmistrz Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ogłasza co następuje;

Z zasobu nieruchomości mienia gminnego przeznaczone zostały do zbycia 2 lokale mieszkalne zlokalizowane na I piętrze budynku przy ul. Płockiej 29 w Wyszogrodzie o nr ewidencyjnej działki 965/3 o pow. 0.0825 ha. uregulowanej w KW PL1P /00010766/5

1. lokal nr 3 o pow. 76 m kw powierzchni użytkowej – udział w gruncie 7600/27720 – wartość rynkowa nieruchomości 173 356,00 złotych ,

2. lokal nr 4 o pow. 62,60 m.kw. powierzchni użytkowej – udział w gruncie 6260/27720 – wartość rynkowa nieruchomości 147 736,00 złotych

Na w/w nieruchomościach nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania, który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród – obszar zabudowy mieszkaniowej - Uchwała nr 161/XVIII/2001 Rada Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 21.02.2001 r.


Termin przetargu zostanie ogłoszony w stosownym terminie.


Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród

Mariusz Bieniek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-30 12:04:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-30 12:04:26
  • Liczba odsłon: 899
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674945]

przewiń do góry