O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Burmistrz Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości : zamiany lokalu mieszkalnego  nr 4 o pow. 29,56 m 2  w budynku nr 13 usytuowanego na działce 7/5  w miejscowości Grodkowo ( obręb PGR Grodkowo) gmina Wyszogród, na rzecz   lokalu   mieszkalnego  nr 12 o pow. 20,97 m 2  w budynku nr 14 na działce nr  7/6 zlokalizowanego   w miejscowości Grodkowo ( obręb PGR Grodkowo) gmina Wyszogród      

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j t. Dz.U. z 2018 poz. 121), Burmistrz Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ogłasza co następuje;

 

            Z zasobu nieruchomości mienia gminnego przeznaczona została do zamiany lokal mieszkalny  nr 4 o pow. 29,56 m 2  w budynku nr 13 usytuowany na działce 7/5  w miejscowości Grodkowo ( obręb PGR Grodkowo) gmina Wyszogród, na rzecz   lokalu   mieszkalnego  nr 12 o pow. 20,97 m 2  w budynku nr 14 na działce nr  7/6 zlokalizowanego   w miejscowości Grodkowo ( obręb PGR Grodkowo) gmina Wyszogród , zgodnie z podjętą Uchwałą nr 238/XLIV/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 lutego 2018 r.   

Na w/w. nieruchomości nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania, który obowiązywał do dnia 31grudnia 2003 roku . W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród nieruchomości  położone są na terenie głównego ośrodka koncentracji funkcji osadniczych i gospodarczych ( Uchwała Nr 177/XXIV/2009 z dnia 29.XII.2009 roku. )

 

Wartość zamiany :

Lokal nr 4 o pow. 29,56 m2 –   33 300,00

Lokal nr 12 o pow. 20,97 m2 – 34 600,00

Uwaga

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 1 w związku z art.34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. , o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 poz.121) mogą składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

Wywieszono; ……………………………..

Zdjęto ………………………………………..

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-15 00:17:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-15 00:17:00
  • Liczba odsłon: 816
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675024]

przewiń do góry