Uchwała nr 66/VIII/2011

Rady gminy i miasta Wyszogród

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu.

Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust.2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U nr 157 poz.1240/ Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:


§. 1.

Postanawia udzielić pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2969 Bolino – Gródkowo o długości 2,2 km”.


§. 2.

Upoważnia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród do zawarcia w imieniu Gminy i Miasta Wyszogród stosownego Porozumienia z Powiatem Płockim w sprawie udzielenia pomocy finansowej o której mowa w paragrafie 1.


§. 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i miasta Wyszogród.


§. 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

Maryś Mieszkowski


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-18 10:36:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-18 10:36:33
  • Liczba odsłon: 687
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681220]

przewiń do góry