Zawiadomienie

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Na podstawie art 33 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

-         „Budowie elektrowni wiatrowej  EW-W21 o mocy przyłączeniowej  2.5 MW wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Słomin gmina Wyszogród,  na działce oznaczonej nr ewid.: 215 obręb Słomin”.

-         „Budowie elektrowni wiatrowej  EW-W22 o mocy przyłączeniowej  2.5 MW wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Słomin gmina Wyszogród,  na działce oznaczonej nr ewid.: 118 obręb Słomin”.

-         „Budowie elektrowni wiatrowej  EW-W23 o mocy przyłączeniowej  2.5 MW wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Kobylniki gmina Wyszogród,  na działce oznaczonej nr ewid.: 132 obręb Kobylniki.”

-         „Budowie elektrowni wiatrowej  EW-W24 o mocy przyłączeniowej  2.5 MW wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Kobylniki gmina Wyszogród,  na działce oznaczonej nr ewid.: 129/2 obręb Kobylniki”.

-         „Budowie elektrowni wiatrowej  EW-W25 o mocy przyłączeniowej  2.5 MW  wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Kobylniki gmina Wyszogród,  na działce oznaczonej nr ewid.: 112 obręb Kobylniki.”

 

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.

            Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, pok. nr 3 w terminie 21 dni od daty podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

 

Podanie do publicznej wiadomości i zawiadomienie stron postępowania następuje  na podstawie art. 74 ust. 3 stawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z póź. zm.)   w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, w Biuletynie Informacji Publicznej, Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz  tablicach ogłoszeń odpowiednich sołectw.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-05 08:08:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-05 08:08:33
  • Liczba odsłon: 765
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673032]

przewiń do góry