UGiM.7021.19.2014                                                                               Wyszogród, dn. 06.02.2014 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.n. :

„Wykonanie projektów budowlanych planowanych inwestycji drogowych w Gminie i Mieście Wyszogród na rok 2014 ” - II .

 

Termin składania ofert: 11.02.2014 r.- godzina 10.00

 

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród .

 

Forma składania: pisemna za pośrednictwem poczty  lub złożona  osobiście ( uwzględnia się datę wpływu do urzędu ).Na kopercie proszę umieścić zapis – Oferta na zadanie pn. - „Wykonanie projektów budowlanych planowanych inwestycji drogowych w Gminie i Mieście Wyszogród na rok 2014 ” - II .

 

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 8 .

Kryteria wyboru: najniższa cena.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 14000 euro.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1.Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji  ( pozwolenia na budowę ) - ,, Przebudowa drogi gminnej 291545W Gródkowo – Bolino o długości 5,408 km '' - nawierzchnia asfaltowa . - 4 egz.

 

2.Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji  ( pozwolenia na budowę ) - ,, Przebudowa drogi gminnej 291514W Wiązówka – Bolino , długość odcinka 980mb '' - nawierzchnia asfaltowa.- 4 egz.

 

3.Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji  ( pozwolenia na budowę  ) - ,, Przebudowa drogi gminnej  przez wieś w m. Kobylniki , długość odcinka 1620 mb.'' - nawierzchnia asfaltowa . - 4 egz.

 

4.Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji  ( pozwolenia na budowę  ) - ,, Przebudowa drogi gminnej 291544 W ( ul. Zamieście ) w m. Wyszogród , długość odcinka 1108 mb'' - 4 egz.

 

5. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji  ( pozwolenia na budowę ) -,, Przebudowa drogi gminnej ul. Wspólna w m. Wyszogród o długości 175 mb.” - nawierzchnia asfaltowa + chodniki. - 4 egz.

 

 Kwota powinna posiadać  kwotę netto i brutto za każdy z elementów zapytania,oraz cenę łączną netto i brutto wszystkich elementów zapytania.

 

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół przekazania pełnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi decyzjami.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można odnośnie przedmiotowego zapytania można uzyskać pod numerem telefonu 512 050 993.

 

Wymagany termin realizacji usługi - 31.10.2014 r.

 

                         

                                                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                                                         Wyszogród

                                                                                                        Mariusz Bieniek
UGiM.7021.19.A.2014                                                                            Wyszogród, dn. 12.02.2014 r.

 

Wybór oferty

 

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje o wyborze oferty na zadanie :

„Wykonanie projektów budowlanych planowanych inwestycji drogowych w Gminie i Mieście Wyszogród na rok 2014 ” - II .

 

Dokonano wyboru następującej oferty z najniższą ceną  : Usługi Projektowe SC   drogi,ulice,organizacja ruchu   inż. Franciszek Rytwiński ul. gen. Andersa 42 09-410 Płock – 35 000,00  ( netto ) zł.  PLN + VAT 23 % - t.j.  43 050,00 zł. PLN ( brutto )

W przedmiotowym zapytaniu spłynęły następujące oferty :

1.      Biprolas Biuro studiów i projektów Leśnictwa Sp. z o.o.   ul. Gdańska 112  90-508 Łódź – 66 912,00 zł PLN ( brutto)

2.      MAKADAM Maciej Stachowicz ul. S. Rożanowicza 21 86-300 Grudziądz -118 450,00 zł PLN ( brutto)

3.      Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski ul. Borowej Góry 1/54  01-354 Warszawa – 65 067,00 zł PLN ( brutto)

4.      Usługi Konsultingowo-Inżynierskie mgr inż. Wojciech Rawa  ul. Daleka 5/2 15-037 Białystok – 65 190,00 zł PLN ( brutto)

5.      AMDRO Andrzej Malinowski ul. Olecka 23 04-980 Warszawa – 69 495,00 zł PLN ( brutto)

6.      Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o. ul. Puszczyka 18A m 8 02- 785 Warszawa -65 495,00 zł PLN ( brutto)

7.      SIGMA BUDOWNICTWO – Mateusz Sikorski Nowe Koziminy 17 09- 100 Płońsk – 44 172,00 zł PLN ( brutto)

8.      Z- projekt Usługi Projektowe Wojciech Zubiel ul. Dobra 10  06- 400 Ciechanów – 60 270,00 zł PLN ( brutto)

9.      Dro Projekt Piotr Porczyk ul. Posłańców 3 04-409 Warszawa – 138 799,35 zł PLN ( brutto)

10.  PC- Projekt Paweł Ciechanowicz ul. Zielone Zacisze 1/341 03-294 Warszawa – 120 465,00  zł PLN ( brutto).

 

 

 

 

                                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                                                         Wyszogród

                                                                                                        Mariusz Bieniek


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-06 14:56:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-12 18:26:10
  • Liczba odsłon: 784
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674515]

przewiń do góry