Uchwała 1/I/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała 2/I/2018  w sprawie wyboru radnej na Przewodniczącą Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała 3/I/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała 4/I/2018 w sprawie wyboru radnej na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała 5/II/2018 w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała 6/II/2018 w sprawie  ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała 7/II/2018 w sprawie  powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała 8/II/2018 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała 9/II/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Uchwała 10/II/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich

Uchwała 11/II/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Uchwała12/II/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała 13/II/2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji

Uchwała 14/II/2018 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała 15/II/2018 w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy i Miasta Wyszogród  z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2019”

Uchwała 16/II/2018 w sprawie uchwalenia  zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości : Drwały, Rakowo, Starzyno

Uchwała 17/II/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Czerwińskiej oraz miejscowości Chmielewo

Uchwała 18/II/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 226/XLII/2017 z dnia 28 grudnia 2017r na rok 2018

Uchwała 20/III/2018 w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2019f

Uchwała 21/III/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Wyszogród na 2019 rok

Uchwała 22/III/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 226/XLII/2017 z dnia 28 grudnia 2017r na rok 2018

Uchwała 23/III/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży, osób dorosłych z terenu gminy i miasta Wyszogród na lata 2019 – 2023

Uchwała 24/III/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-29 18:50:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-10 01:56:41
  • Liczba odsłon: 1010
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668941]

przewiń do góry