Uchwała Nr 187/XXV/2010

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 25.02.2010 r.


w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady GiM Wyszogród na 2010 rok.Na podstawie art. 21 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142 poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:


§.1.

Zatwierdza plan pracy Komisji:

1. Rewizyjnej,

2. Komunalnej i Spraw Obywatelskich,

3. Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w brzmieniu załączników nr.1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.


§.2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady GiM.

                                                §.3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Plan pracy Komisji Rewizyjnej
na 2010 rok.L.p.

Tematyka posiedzeń


Termin

Uwagi

1.

1.Opracowanie planów pracy Komisji

2. Analiza i zaopiniowanie cen usług komunalnych.

Styczeń
2.

1.Zatwierdzenie taryf za wodę i odprowadzanie ścieków.

Luty
3.

 1. 1.Kontrola realizacji budżetu GiM za 2009 r.

 2. 2.Informacja nt. realizacji wniosków Rady GiM

 3. za okres kadencji 2006-2009.

Marzec4.

 1. Sporządzenie wniosku o absolutorium dla Burmistrza GiM Wyszogród.

 2. Ocena działalności ZGK Spółka z o.o. w Wyszogrodzie

Kwiecień5.

 1. Informacja nt. funkcjonowania obiektów sportowych, dotychczasowa działalność i zamierzenia na najbliższy okres oraz ich przygotowanie do nadchodzących wakacji

Maj6.

 1. Informacja nt. stanu zatrudnienia w Urzędzie GiM oraz jednostkach organizacyjnych.

Czerwiec


7.

1. Zwołanie posiedzenia uzależnione od potrzeb.

Lipiec lub

Sierpień8.

 1. Kontrola realizacji budżetu GiM za I półrocze 2010 r.


Wrzesień
9.

 1. Podsumowanie kadencji Rady GiM 2006-2010

Październik 


Plan pracy Komisji Komunalnej i Spraw

Obywatelskich na 2010 rok.L.p.

Tematyka posiedzeń


Termin

Uwagi

1.

1. Opracowanie planów pracy Komisji

2. Analiza kalkulacji cen usług komunalnych.

Styczeń
2.

1. Zatwierdzenie taryf na wodę i odprowadzanie ścieków.

Luty
3.

1. Informacja ut. bezpieczeństwa i porządku

publicznego na terenie GiM Wyszogród.

2. Informacja nt. polityki mieszkaniowej, analiza potrzeb i propozycje w tym temacie.

Marzec4.

1. Informacja nt. realizacji budżetu GiM za 2009 r.


Kwiecień5.

 1. Informacja ut. oświaty, funkcjonowania obiektów sportowych, dotychczasowa działalność, zamierzenia na najbliższe lata oraz przygotowanie do nadchodzących wakacji.

Maj6.

 1. Informacja nt. gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i socjalnej na terenie GiM.

2. Informacja na temat opłat planistycznych i

adiacenckich.

Czerwiec


7.

1. Zwołanie posiedzenia uzależnione od potrzeb.

Lipiec

Sierpień8.

 1. Informacja nt. realizacji budżetu GiM za I półrocze 2010 r.

 2. Informacja ut. działalności ZGKiM Spółka z.o.o.

Wrzesień
9.

 1. Podsumowanie kadencji Rady GiM 2006-2010

PaździernikPlan pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju

Gospodarczego i Budżetu na 2010 rok.L.p.

Tematyka posiedzeń


Termin

Uwagi

1.

1.Opracowanie planów pracy Komisji

2. Zaopiniowanie cen usług komunalnych.

Styczeń
2.

1.Zatwierdzenie taryf na wodę i odprowadzanie ścieków.

Luty
3.

1. Informacja nt. doradztwa rolniczego oraz zadania w tym zakresie na 2010 rok na terenie GiM Wyszogród.


Marzec4.

1. Informacja nt. realizacji budżetu GiM za 2009 r.


Kwiecień5.

 1. Informacja nt oświaty, funkcjonowania obiektów sportowych, dotychczasowa działalność i zamierzenia na najbliższy okres oraz przygotowanie do nadchodzących wakacji.


Maj6.

 1. Informacja nt. realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.


Czerwiec


7.

1. Posiedzenie wg potrzeb.

Lipiec lub

Sierpień8.

 1. Informacja nt. realizacji budżetu GiM za I półrocze 2010 r. ze szczególnym uwzględnienie dochodów własnych gminy oraz środków pozyskanych z zewnątrz.


Wrzesień
9.

 1. Podsumowanie kadencji Rady GiM 2006-2010

Październik
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-16 08:30:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-16 08:39:41
 • Liczba odsłon: 619
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672353]

przewiń do góry