O G Ł O S Z E N I E

 

 

                Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy.

 

          Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 2015 poz. 1774 z późn. zm. )Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza co następuje;

           Z zasobu nieruchomości mienia gminnego przeznaczona została do zbycia nieruchomość  gruntowa uregulowana w księdze wieczystej  KW PL1P/00073249/ 4 położona w Wyszogrodzie  o nr ewid. 233/10 o pow. 1250 m.kw. , zgodnie z podjęta Uchwałą Rady Gminy i Miasta nr 138/XXV/2016 z dnia 28 10.2016 r.

Wartość nieruchomości gruntowej o nr ewid. 233/10 – 106 875,00 zł.

                                    

                W/w działka zlokalizowana jest w Wyszogrodzie, na terenie bez aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego terenu gminy i miasta Wyszogród (zatwierdzonym Uchwałą nr 177/XXIV/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29.12.2009 r. ) tereny usług.

           Ustalam  27 grudnia   2016 r. termin  złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust, 1 pkt.1 i pkt.2.

 

Wywieszono: ...................................

Zdjęto: ............................................                                   

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-15 07:44:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-13 11:21:52
  • Liczba odsłon: 699
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681381]

przewiń do góry