UCHWAŁA NR 87/XII/2012

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 20 stycznia 2012 r.

 

w sprawie: przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

 

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) – Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się rezygnację radnego Pana Andrzeja Woźniaka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie.

 

§ 2.

1/. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2/. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej  www.ugimwyszogrod.bip.org.pl

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-09 12:29:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-09 12:29:22
  • Liczba odsłon: 844
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675074]

przewiń do góry