Wyszogród, dn. 05.12.2017 r.

 

UGiM.271.26.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.n.

 

„Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród – Zamiatanie jezdni, chodników i schodów  w  m. Wyszogród w roku  2018 ”

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym – załącznik nr 1. Może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: k.caban@wyszogrod.pl , poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród  lub osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 4. Na kopercie należy umieścić zapis – „ Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród – zamiatanie jezdni, chodników i schodów w m. Wyszogród w roku  2018 ” – Nie otwierać przed dniem 13.12.2017r. – godz. 10.30

 

Termin składania ofert : 13.12.2017r , godz. 10.00

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 3., tel. 24 267 26 15.

Kryteria wyboru: najniższa cena.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro.

 


Opis przedmiotu zamówienia:

Zamiatanie powierzchni jezdni i chodników na powierzchni :

- jezdnie - 13184 m2

- chodniki – 3629 m2

- schody – 171 m2

Razem powierzchnia do zamiatania 16 984 m2

Wykaz odcinków jezdni, chodników i schodów wytypowanych do zamiatania stanowi załącznik nr.2 do przedmiotowego zapytania.

 

Zamiatanie powierzchni odbywać się będzie w następujące dni : poniedziałek, środa  godzinach porannych 7.00 – 11.00 , piątek 11.00 – 15.00 . Wykonawca zobowiązany jest przynajmniej raz w miesiącu do mechanicznego zamiecenia powierzchni ulic .

Zamiatanie oraz zbiórka odpadów w systemie segregowania z powierzchni wytypowanych do zamiatania  po wszelkiego rodzaju imprezach kulturalnych organizowanych przez tut. urząd ,świętach państwowych oraz kościelnych w dzień następny po zaistniałym fakcie na zlecenie pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za przedmiotowe zadanie.

UWAGA: Oferowana kwota powinna być  stawką ryczałtową / miesięczną za wykonanie przedmiotu zamówienia

 

Wymagany termin realizacji usługi: 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

 

 

 

                         

                                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                                   Jan Boszko


zapytanie_ofertowe_zamiatanie_jezdni
zal.nr.1_oferta_-_zamiatanie_jezdni_chodnikow_i_schodow__w__m._wyszogrod
zal.nr.2_wykaz_jezdni_ulic_chodnikow_i_schodow
zal.nr.3_projekt_umowy


Wyszogród, 13.12.2017r.

UGiM.271.26.1.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie pn. „Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród – Zamiatanie jezdni, chodników i schodów  w  m. Wyszogród w roku  2018 ” z dnia 05.12.2017 r.

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  z uwagi na brak złożonych ofert na niniejsze zadanie.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

     Jan Boszko

  
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-05 20:22:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-14 00:57:01
  • Liczba odsłon: 655
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674560]

przewiń do góry