UGiM.7021.40.2013

 

Wyszogród 03.04.2013 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.t.

,Przeprowadzenie remontu cząsteczkowego uszkodzonych jezdni dróg o nawierzchni bitumicznej  na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”

Termin składania ofert: 17.04.2013 r. godz. 15:00

 

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, w godz. 7:30 – 15:30.

 

Forma składania: pisemna, za pośrednictwem faxu  24 267 26 01 (Kancelaria Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 4) oraz poczty elektronicznej (arturkazmierczak@wyszogrod.pl)

 

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 8.

 

Kryteria wyboru: najniższa cena.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 1400 euro.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

-         Remont cząsteczkowy polegać będzie na odcięciu w jezdni uszkodzonej nawierzchni bitumicznej, usunięciu zniszczonych części nawierzchni, oczyszczenia remontowanego miejsca z piasku, kurzu, skropieniu emulsją asfaltową, a następnie uzupełnienia remontowanego miejsca mieszanką mineralno-bitumiczną wytworzoną wg NZ na gorąco o średniej grubości 4 cm. Materiał oraz  niezbędny sprzęt do przeprowadzenia remontu zapewni we własnym zakresie Wykonawca. Prace należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Zakres planowanych robót około 150 m2 powierzchni.

 

Całkowita wartość zostanie ustalona w oparciu o faktyczny pomiar w terenie wykonanych robót jednak nie mniej niż 150 m2 powierzchni objętych zakresem remontu.

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto jednego metra kwadratowego każdego z elementów przedmiotu zamówienia  .

 

Wymagany termin realizacji usługi 31.05.2013 r.

 

 

                         

                                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                                   Mariusz Bieniek


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-03 11:48:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-03 11:48:33
  • Liczba odsłon: 612
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681205]

przewiń do góry