Uchwała nr 189/XXV/2010

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na kolejny okres 3 latNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a Ustawy o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. nr.142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami./Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje;§ 1.

Wyraża zgodę na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości mienia gminnego na kolejny okres 3 lat;  1. działki o nr ewid 1054 o pow. 961 m 2 położonej w Wyszogrodzie przy ul. Klasztornej

  2. części działki o nr ewid 453/1 o pow. 14 00 m 2 . położonej w obrębie Rębowo.§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

     

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-16 11:34:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-16 11:34:39
  • Liczba odsłon: 771
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671976]

przewiń do góry