UGiM 7624/3 – 6/10-11                                                                               Wyszogród, 28.01.2011 r

 

ZAWIADOMIENIE

            Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zgodnie art. 33 ust. 1 oraz 79 ust. 1   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.), -  podaje do publicznej wiadomości informację, iż w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród (pok. nr 3) wyłożony został do wglądu „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa tuczarni trzody chlewnej”.

 

            Informacja o w/w Raporcie została przekazana stronom postępowania, wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku, umieszczona na stronie internetowej Gminy i Miasta Wyszogród, oraz na tablicy ogłoszeń UGiM Wyszogród.

W/w Raport wyłożony będzie w terminie 21 dni od podania do publicznej wiadomości, codziennie w godz. od 8:00 – 15:00.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wydawał Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród , po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

 

Z dokumentami dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym „Raportem o oddziaływaniu na środowisko”, można zapoznać się w  Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród w pokoju nr 3, w godzinach urzędowania.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, które rozpatrzy Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, można składać w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

Ø  publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku;

Ø  strony postępowania wg rozdzielnika znajdującego się w aktach

Ø   tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród

Ø  -       a/a


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-29 20:56:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-29 20:56:51
  • Liczba odsłon: 565
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671269]

przewiń do góry