Uchwała nr 111/XVI/2008

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 12 listopada 2008 roku.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu GiM Wyszogród.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej /tj. Dz. U. z 2002 roku nr 147 poz. 1229 z późn. zm./

Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1.

Członkom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Wyszogród ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 9,00 złotych za każdą pełną godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

§ 2.

Listę członków OSP potwierdzającą udział i czas trwania działania ratowniczego lub szkolenia sporządza naczelnik OSP i potwierdza komendant Gminny OSP.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                                    Przewodniczący Rady GiM

                                                                            Wyszogród

                                                                      Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-26 09:00:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-26 09:00:49
  • Liczba odsłon: 552
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680677]

przewiń do góry