Wyszogród dnia 12.04.2007r

 

K O M U N I K A T

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

       Na podstawie art. 104 Kpa, art.111 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego/j.t Dz.U z 2000r Nr 98, poz.1071r – z póź. zm./ Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie informuje, że w dniu 12.04.2007r została wydana decyzja przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak UGiM-7615-6/24A/2006/7 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn; „ Zabezpieczenie skarpy w Wyszogrodzie na odcinku od istniejącego ubezpieczenia brzegu Wisły w km 586,800 do ubezpieczenia przy nowym moście”.

       Powyższa decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pok. Nr 10.

       Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – ugimwyszogrod.bip.org.pl.

 

 

                                                                             Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                           Henryk Klusiewicz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-13 13:15:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-13 13:15:30
  • Liczba odsłon: 1041
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674556]

przewiń do góry