Uchwała Nr 11/II/2010

                                      Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                                  z dnia 30.XII.2010 r.


w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Oszczednościowego dla samorządu Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2011-2014.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami,

Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:


§ 1

  1. należy przystąpić do opracowania Lokalnego Programu Oszczędnościowego dla Samorządu Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2011 -2014, wprowadzającego dyscyplinę w zakresie ponoszonych kosztow bieżących w Urzedzie oraz wszystkich jednostkach i organach, dla których źródłem finansowania jest Budżet Gminy i Miasta Wyszogród.

  2. Opracowany Program ma stanowić odpowiedź i określać sposoby pokonania trudności wynikających z faktu kryzysu gospodarczego jaki obecnie dotyka koniunkturę europejską i gospodarkę polską.


§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Maryś Mieszkowski


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-01 13:36:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-01 13:36:20
  • Liczba odsłon: 624
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671942]

przewiń do góry