Uchwała nr 215/XXIX/2010

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 29.06.2010 r.w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na okres 10 latNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a Ustawy o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. nr.142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami./Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje;§ 1.

Wyraża zgodę na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości mienia gminnego na kolejny okres 10 lat działki o nr ewid. 875/4 o pow. 218m 2 położonej w Wyszogrodzie pod garażami przy ul. Niepodległości 5.§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew BoszkoInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-18 13:41:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-18 13:41:37
  • Liczba odsłon: 525
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672332]

przewiń do góry