O G Ł O S Z E N I E

 

 

                Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

          Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r poz.121 z późn. zm. ), Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza co następuje;

           Z zasobu nieruchomości mienia gminnego przeznaczona została do zbycia nieruchomość gruntowa uregulowana w księdze wieczystej  KW PL1P/00010750/0  położona w Wyszogrodzie przy ul. Wiślanej 20 o nr  1068 o pow. 339 m2,  zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy i Miasta nr 235/XLIV/2018 z dnia 23 02 2018 r.

Wartość nieruchomości  o nr 1068 – 17 289,00 zł.,(netto).

                                                                

                W/w działka zlokalizowana  jest  w Wyszogrodzie, na terenie bez aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego terenu Gminy i Miasta Wyszogród – położona na terenach lasów i zadrzewień oraz na terenie kształtowania atrakcyjnych miejsc tożsamości gminy ( Uchwałą nr 177/XXIV/2009 Rady Gminy i Miasta  Wyszogród z dnia 29.12.2009 r. ).

      Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1pkt. 1 i pkt. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U z 2018 poz.121 z późn.  zm. ) mogą składać stosowne wnioski wciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia .

   

Wywieszono: ...................................

Zdjęto: ......................................                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

 

                Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Płockiej 36c m 12 .

 

          Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r poz.121 z późn. zm. ), Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza co następuje;

           Z zasobu nieruchomości mienia gminnego przeznaczony został do zbycia lokal mieszkalny  położony w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 36c m 12  o pow. 30 m2 wraz z pomieszczeniem pomocniczym o pow. 8 m2 w budynku wielorodzinnym , na działce 852/1 o pow. 890 m2 , udział gruntu w użytkowaniu wieczystym 38/697 , uregulowana w księdze wieczystej  KW PL1P/00071792/1 ,  zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy i Miasta nr 244/XLIV/2018 z dnia 23 03 2018 r.

Wartość lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz z wartością ułamkowej części gruntu wynosi 50.000,00 złotych. (netto).

                                                                

                W/w nieruchomość  zlokalizowana  jest  w Wyszogrodzie, na terenie bez aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego terenu Gminy i Miasta Wyszogród – położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej

 ( Uchwałą nr 177/XXIV/2009 Rady Gminy i Miasta  Wyszogród z dnia 29.12.2009 r. ).

      Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1pkt. 1 i pkt. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U z 2018 poz.121 z późn.  zm. ) mogą składać stosowne wnioski wciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia .

   

Wywieszono: ...................................

Zdjęto: ......................................                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

                                                                                               

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-24 21:41:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-24 21:41:55
  • Liczba odsłon: 697
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671435]

przewiń do góry