Wyszogród dnia 26.05.2008r

 

K O M U N I K A T

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

       Na podstawie art. 104 Kpa,  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego/j.t Dz.U z 2000r Nr 98, poz.1071r – z póź. zm./ Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie informuje, że w dniu 26.05.2008r została wydana decyzja przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak UGiM-7615-4/10/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn; „ Przebudowa drogi gminnej  nr 291508W, gm. Wyszogród, pow. płocki”.

       Powyższa decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pok. Nr 10.

       Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – ugimwyszogrod.bip.org.pl.

 

 

 

                                                                                      Z. up. BURMISTRZA

                                                                            GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

 

                                                                                          Mariusz Bieniek

                                                                                         /z-ca Burmistrza/


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-27 14:51:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-27 14:51:41
  • Liczba odsłon: 691
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680664]

przewiń do góry