Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Wyszogród za 2004 r

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na ostatni dzień roku poprzedniego

Planowani e zwiększ.

( + ) zmiejszen.

(- )

Stan na ostatni dzień roku budżet.

Sposób zagospodarowania wg. wartości

Dochody Uzyskiwane z tytułu gospodar. Mieniem.

W bezpośrednim zarządzie

W

zarządzie jedn. zakł. budź.

Dzierżawa najem

wieczyste użytkowanie

Inne formy

1.

Grunty ogółem

/ha/ w tym;

41,95

2.007.220

- 1,10

300.000

40.85

1.707.220

22.59

567 932

4.40

132 000

1,20

38 000

9.46

873 288

3,20

96 000

300 000

Rolne

2.10 11 000

-

2,10 11 000

2,10 11 000

-

-

-

-

-

Działki budowlane

0.74 100000

- 0.74 100000

-

-

-

-

-

-

100000

Tereny rekreacyjne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pozostałe

39.11

1 896 220

- 0,36 200 000

38.75 1 696 220

20.49 556 932

4.40 132000

1.20 38000

9.46 873 288

3.20 96000

200 000

2.

Lasy /ha/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Parki /ha/ 0.47

18000

-

18000

18000

-

-

-

-

-

4.

Budynki mieszkalne liczba ogółem, w tym ; Razem szt. 43

9 512 439

+ 550 000

10062439

1 708 408

5 064 094

3 289 937

-

-

-

Mieszkalne szt.30

5 064 094

-

5 064 094

-

5 064 094

-

-

-

-

obiekty szkolne 6.

1 301 198

-

1 301 198

1 301 198

-

-

-

-

-

Obiekty kult. 2

58947

-

58947

58947

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekty służby zdrowia 1

507 737

-

507 737

-

-

507 737

-

-

-

Pozostałe obiekty publiczne 2

256 537

-

256537

256537

-

-

-

-

-

inne 1

91726

-

91 726

91 726

-

-

-

-

-

Stacja uzdatniania wody szt.2

2 232 200

+550

2 782 2000

-

 

 

2 782 200

-

-

-

5.

Budowle i urządzenia techniczne, w tym;

5 413 005

+ 507 000

5 920 005

-

975 000

4835005

-

110000

-

Wodociągi szt 1 1 - długość 104,1 km

+ 1 2712243

507 000

32129243

-

-

3219243

-

-

-

Oczyszczalnia ścieków szt. 1

1 525 762

 

 

1 525 762

-

-

1 525 762

-

-

-

Wysypiska szt. 1

90000

90 000

-

-

90000

-

-

-

Ulice, drogi /dł. w km./ 3.023

975 000

-

975 000

-

975 000

-

-

-

-

Obiekty sportowe

110000

-

110 000

-

-

-

-

110000

-

Inne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Środki transportu

szt. 8

99664

-

99664

99664

-

-

-

-

-

7.

Inwestycje-stan zaangażowania /zł/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Lokaty kapitałowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

9.

Pożyczki udziel /w

zł/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Obligacje własne sprzedaż w zł.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Udziały gmin y w spółkach, akcjach, wierzytelnościach

25000

-

25000

25000

-

-

-

-

-

 

Ogółem;

 

17 075 328

 

757 000

 

17 832 328

 

2 419 004

 

6 171 094

 

8 162 942

 

873 288

 

206 000

 

300 000

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-02-16 14:58:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-16 14:59:40
  • Liczba odsłon: 1672
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673193]

przewiń do góry