Uchwała nr 61/VII/2007

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 5 lipca 2007 roku

 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego na kadencję 2008 – 2011.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 160 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju Sądów Powszechnych /Dz.U. z 2001 r. nr 98 poz. 1070 z późn. zmianami/ Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1.

Stwierdza wybór:

1 ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym,

2 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym

§. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-28 09:00:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-28 09:00:13
  • Liczba odsłon: 586
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681258]

przewiń do góry