Wyszogród, dn. 16.02.2015 r.

 

UGiM.7021.22.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.n.

 

„Wiosenne profilowanie nawierzchni dróg gminnych za pomocą równiarki samojezdnej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”

 

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, w godz. 7:30 – 15:30.

 

Forma składania: pisemna, na formularzu ofertowym- zał. nr.1 (Kancelaria Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 4 ) – na kopercie umieścić zapis – „Wiosenne profilowanie nawierzchni dróg gminnych za pomocą równiarki samojezdnej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” – Nie otwierać przed dniem 02.03.2015r. – godz. 10.00.

 

Termin składania ofert : 02.03.2015r , godz. 10.00

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 8., tel. 512 050 993

Kryteria wyboru: najniższa cena.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro.

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

- profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej za pomocą równiarki samojezdnej na terenie gminy i Miasta Wyszogród w ilości nie przekraczającej 210 godzin w ciągu pierwszego półrocza roku kalendarzowego 2015.

 

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto jednej roboczogodziny pracy równiarki

Wymagany termin realizacji usługi: 20.03.2015r. do 30.05.2015r.

 

 

                                                                                                  Pełniący Funkcję

                                                                                   Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                 Wiesław Przedpełski


formularz ofertowy
opis przedmiotu zamówienia
projekt umowy

 

UGiM.7021.22.2.2015

Wyszogród, 3 marca 2015 r. 

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Wiosennego profilowania nawierzchni dróg gminnych za pomocą równiarki samojezdnej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wiosennego profilowania nawierzchni dróg gminnych za pomocą równiarki samojezdnej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród wpłynęło 5 ofert.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Wartość zamówienia netto za jedną roboczo-godzinę

Podatek VAT

Wartość zamówienia brutto

1

PHU „PRIMA”

Bogdan Głuchowski

Karwowo 8

96-500 Sochaczew

0,00

0,00

0,00

2

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „NOWBUD”

Nowakowska Agnieszka

ul. Grunwaldzka 8B/35

09-100 Płońsk

 

134,00

0,00

134,00

3

U.S.T Handel Żwirem

Mariusz Guziński

Nowy Podleck 20

09-454 Bulkowo

84,99

19,55

104,54

4

„REN-TRANS”

Renata Zych

Drwały 5

09-450 Wyszogród

79,98

18,39

98,37

5

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RYDMAR”

Ryszard Chłystek

Juliopol 96

96-512 Młodzieszyn

110,00

25,30

135,30

 

Po analizie ofert wniesionych do dnia 2 marca  2015 r., do godz. 10.00, Zamawiający stwierdził, że 4 oferty złożone przez dostawców spełniają wymogi określone w przedmiotowym zapytaniu i będą podlegały ocenie, a jedna oferta wpłynęła po terminie składania ofert i nie podlega ocenie.

 

 

Zamówienie  zostało udzielone firmie:

„REN-TRANS”

Renata Zych

Drwały 5

09-450 Wyszogród

 

 

Z poważaniem

Pełniący Obowiązki

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

Wiesław Przedpełski


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-16 19:04:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-03 17:38:41
  • Liczba odsłon: 854
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675068]

przewiń do góry