Wyszogród, dn. 07.03.2018 r.

PP.6730.48. 2017                                                                            

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PL05501B wraz z przyłączem energetycznym na części działki  Nr ewid. 103 położonej w miejscowości Kobylniki w gminie Wyszogród

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1073 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zawiadamia, że w dniu 07.03.2018 r.  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PL05501B wraz z przyłączem energetycznym na części działki  Nr ewid. 103 położonej w miejscowości Kobylniki w gminie Wyszogród

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godz. 7.30 – 15.30.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-07 14:01:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-07 14:01:34
  • Liczba odsłon: 515
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680735]

przewiń do góry