______________________________________________________________________________________
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.05.2020r.):

POBIERZ
______________________________________________________________________________________
Informacja z otwarcia ofert (21.05.2020r.):

POBIERZ
______________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o zamówieniu (13.05.2020r.):"Zdalna Szkoła - zakup sprzętu komputerowego dla uczniów z terenu Gminy i Miasta Wyszogród"


Przedmiot zamówienia został objęty dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.


1. Zaproszenie do składania ofert: POBIERZ

2. Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna: POBIERZ

3. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy: POBIERZ

4. Załącznik nr 3 - projekt umowy: POBIERZ


Termin składania ofert: do 21 maja 2020r. do godz. 09:00

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zaproszeniu do składania ofert.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-13 15:05:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-28 10:01:35
  • Liczba odsłon: 756
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674922]

przewiń do góry