Uchwała Nr 44/V/2011

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 13.06.2011 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art 28a ust 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 271 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240/

po zapoznaniu się z:

 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2010 rok,

 2. sprawozdaniem finansowym,

 3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Burmistrza GiM sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2010 r.

 4. informacją o stanie mienia Gminy i Miasta Wyszogród,

 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

 6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady GiM wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi GiM Wyszogród.

Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:


§.1


Udziela Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.


§.2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-07-12 08:31:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-12 08:31:11
 • Liczba odsłon: 651
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674539]

przewiń do góry