Uchwała Nr 20/III/2011

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Z dnia 25 stycznia 2010r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 142 poz. 1591 z 2001r. ze zm.), art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 123 z 2006r., poz. 858 ze zm.), Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala co następuje:


§1

Uchwala z dniem 1 marca 2011 r. wysokość za 1m³ ścieków odprowadzanych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych oczyszczanych w oczyszczalni w Wyszogrodzie w wysokości 3,00zł/m³ w tym podatek VAT.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 roku.Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

Maryś Mieszkowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-09 10:10:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-09 10:10:33
  • Liczba odsłon: 639
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681303]

przewiń do góry