U C H W A Ł A Nr 38/V/2007

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 26.04.2007 r.

 

 

w sprawie powołania kierownika USC w Wyszogrodzie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r Nr. 142, poz. 1591 z póź. zmian.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z późn. zm).

Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Powołuje się Panią Annę Półchłopek na stanowisko kierownika USC w Wyszogrodzie

 

§ 2

 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-14 13:52:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-14 13:52:53
  • Liczba odsłon: 659
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680712]

przewiń do góry