OGŁOSZENIE

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. inwestycji i ochrony środowiska w Referacie Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

1. Opis stanowiska pracy

Forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę,

Wymiar czasu pracy – 1 etat,

2.Wymagania niezbędne dotyczące osoby starającej się o zatrudnienie na w/w stanowisku

 • Wykształcenie wyższe w branży ochrony środowiska lub zarządzania publicznego,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Znajomość obsługi biurowych programów komputerowych, korzystania z internetu i poczty elektronicznej,
 • Doświadczenie zawodowe – min. 2 lata pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,

3.Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • Niekaralność, brak ograniczeń w wykonywaniu zawodu,
 • Dyspozycyjność i dobry stan zdrowia,
 • Komunikatywność,

4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • Przygotowanie oraz prowadzenie gminnych inwestycji,
 • Przygotowanie procedur przetargowych na realizację inwestycji gminnych,
 • Udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej,
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko wymagane przepisami,
 • Inne zadania z zakresu działalności Gminy,

5.Wymagane dokumenty

 • CV
 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Kserokopie świadectw pracy,
 • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • Zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy dot. braku przeciwwskazań dla kandydata do pracy na n stanowisku,
 • Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne,
 • Zgoda na przetworzenie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem wniosku o zatrudnienie,
 • Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne,

Na żądanie komisji rekrutacyjnej kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały powyższych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji i ochrony środowiska” w terminie do dnia 31.03.2008 roku do godz. 1400.

Po upływie terminu składania dokumentów zostanie ogłoszona lista kandydatów w BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu spełniających wymogi formalne. Z tymi kandydatami zostanie przeprowadzony test kompetencji. O dokładnym terminie przeprowadzenia testu kompetencji kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

                                              Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                              Wyszogród

                                                                           Henryk Klusiewicz

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-17 14:57:33
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-17 14:57:33
 • Liczba odsłon: 2577
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668922]

przewiń do góry