UGiM.6220.4.4.2015r                                                                   Wyszogród, dnia 06.07.2015r  

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 9 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)  Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „eksploatacja kopaliny – kruszywa naturalnego – ze złoża Kobylniki II w rozszerzonych granicach pionowych – zwiększenie powierzchni złoża o około 0,4 ha- na działce o nr.ewid. 1 w m. Kobylniki informuje, iż został zgromadzony materiał dowodowy umożliwiający merytoryczne rozpatrzenie sprawy.

Jednocześnie zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37,  pokój nr 3, Tel. 24 267 26 15

 

 

 

                                                                                             

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        strony postępowania wg. rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy

2.       tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród, tablica ogłoszeń sołectwa Kobylniki;

3.       BIP GiM Wyszogród;

4.       Wnioskodawca

5.       a/a

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-07 22:24:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-07 22:24:40
  • Liczba odsłon: 631
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681364]

przewiń do góry