OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 5 września 2011 r.


Na podstawie art. 16 § 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy /Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm/ w związku z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 257/XXVII/2002 z dnia 9.07.2002 r. w sprawie ustalenia granic obwodów głosowania oraz uchwały nr 62/VII/2011 z dnia 31.8.2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania podaję do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych , w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP:


Nr obwodu  Granice obwodu                     Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

I .          Wyszogród - miasto                      Hala Sportowa

                                                                                         ul. Niepodległości 11

                                                                                         Wyszogród

                                                                                         Lokal przystosowany dla osób

                                                                                         niepełnosprawnych.II.       Rakowo, Starzyno, Drwały,            Remiza Ochotniczej Straży

              Ciućkowo, Wilczkowo. Marcjanka   Pożarnej Drwały 20, Drwały

                                                                                           Lokal przystosowany dla osób

                                                                                           niepełnosprawnych.


III      Rębowo, Wiązówka, Bolino,             Szkoła Podstawowa, Rębowo 41,

          Pozarzyn, Gródkówko. Chmielewo.   Rębowo.IV. Grodkowo, Pruszczyn, Rostkowice,        Szkoła Podstawowa, Kobylniki 51,

K         Kobylniki, Słomin.                                       Kobylniki.


________________________________________________________________________________


V. Odrębny Obwód Głosowania                      Dom Pomocy Społecznej

                                                                                                 w Wyszogrodzie

                                                                                                 ul. Niepodległości 5a.


Głosowanie w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP odbędzie się w dniu 9 października 2011 r. w godz. 7 - 21


Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/Dz.U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm/ może głosować korespondencyjnie.

Do celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy i Miasta Wyszogród wyznaczam Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Wyszogrodzie.


Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Mariusz Bieniek


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-06 08:29:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-06 08:29:17
  • Liczba odsłon: 645
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673040]

przewiń do góry