UGiM.7021.14.2014 Wyszogród 22.01.2014r
Zapytanie ofertowe.


Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.n. :

„ Remont drogi gminnej wewnętrznej w m. Drwały na odcinku 350 m i powierzchni 1400 m2”

( ,, łącznik pomiędzy drogą powiatową a drogą ,, po górach'' )


Termin składania ofert: 03.02.2014 r.


Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród lub pok. nr 8 ( II piętro ).


Forma składania: pisemna, za pośrednictwem faxu oraz poczty elektronicznej.


Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.


Kryteria wyboru: najniższa cena.


Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 1400 euro.


Opis przedmiotu zamówienia:

  • Wykonanie koryta o głębokości 10 cm. i szerokości 4 mb – 1400 m2, wraz z odwozem urobku na odległość 5 km z zagospodarowaniem materiału.

  • Wykonanie podbudowy drogi z gruzu betonowego o frakcji 0,31 mm i grubości 12 cm wraz z zagęszczeniem.

  • Wykonanie rowu odprowadzającego wody opadowe na długości 50 mb.Kwota powinna posiadać co najmniej cenę netto i brutto za każdy z elementów przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz kwotę netto i brutto całości wykonania zadania.


Wymagany termin realizacji usługi - 23.04.2014 r.Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Bieniek
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-22 17:36:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-22 17:36:23
  • Liczba odsłon: 767
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680743]

przewiń do góry