Uchwała nr 25/III/2011

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 25 stycznia 2011 r.

w sprawie regulacji rzeki Wisły w środkowym biegu na wysokości od Gminy i miasta Wyszogród do miasta Płocka.

 

Na podstawie art.18 ust.1 Ustawy o samorządzie gminnym /t.j.z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ Rada Gminy i miasta w Wyszogrodzie uchwala co następuje:

§ 1. rada Gminy i Miasta Wyszogród po zapoznaniu się z powtarzającą się sytuacją czestego zagrożenia powodziowego, dotykającego teren Gminy i Miasta Wyszogród wyraża głębokie zaniepokojenie w  najbliższą przyszłość terenów zagrożonych powodzią. W związku z powyższym rada Gminy i Miasta Wyszogród apeluje do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie pilnych prac i działań w celu poprawienia sytuacji na rzece Wiśle i jej dolinie wraz z wałami przeciwpowodziowymi, w szczególności:

1. stworzenia prawnego systemu umożliwiającego na zasadach specustawy prowadzić podstawowe prace regulacyjne i refulacyjne rzeki.

2. Stworzenia wieloletniego programu regulacji koryta Rzeki Wisły wraz  z zabezpieczeniem  pozwalającym wdrożyć program.

3.Wprowadzić przejrzysty  system odpowiedzialności za prowadzenie dzialan przeciwpowodziowych.

4.Utworzyć specjalny fundusz wspierający samorządy gminne w zakresie walki z zagrożeniem powodziowym /w tym wsparcie odbudowy zniszczonych w efekcie  zagrożenia powodziowego infrastruktur/.

§ 2.

Uchwałę przekazuje się:

1. Parlamentarzystom RP w okręgu Plocko-Ciechanowskim,

2. Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji,

3. Ministrowi ochrony Środowiska,

4. Wojewodzie Mazowieckiemu,

5. Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

§. 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i miasta Wyszogród.

 

Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

Maryś Mieszkowski

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-09 12:14:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-09 12:14:24
  • Liczba odsłon: 675
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673033]

przewiń do góry