Wyszogród dnia 04.10.2005r

UGiM-7615- 3 /2005

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art.61 § 4 K.p.a oraz art.31, art. 32 ust.1 pkt.1, ust.3, art.48 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska /Dz.U Nr 62 poz.627 z 2001r – z późniejszymi zmianami/

zawiadamia się

że w dniu 2005.08.05 do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród wpłynął wniosek pełnomocnika strony Pana Wojciecha Szczypiór reprezentującego Polską Telefonię Cyfrową Sp. zoo Al. Jerozolimskie 181 00-222 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na zadanie pn; Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 22258 Kobylniki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną „ na terenie działki nr ..81...w miejscowości Kobylniki. gm. Wyszogród, w związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie administracyjne w w/w sprawie. Wniosek, został zamieszczony w publicznym dostępnym wykazie wniosków prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogrod. Wykaz ten, znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pok. nr 10.

Informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w ramach prowadzonego postępowania do Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie 09-450 Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 10 lub na adres internetowy ugim @ wyszogrod.pl w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie oraz na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej – ugimwyszogrod.bip.org.pl

 

 

 

Otrzymują:

 1. Pełnomocnik strony- Pan Wojciech Szczypiór
 2. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. zoo Warszawa Al. Jerozolimskie 181 Warszawa
 3. Inspektor ds. obsługi rady gim , w celu umieszczenia w BIP i odwrotnego potwierdzenia o zamieszczonej publikacji
 4. Sołtys wsi Kobylniki w celu zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w sołectwie i odwrotnego przesłania z potwierdzeniem publikacji.
 5. Wykaz stron w/g załącznika
 6. Urząd GiM – tablica ogłoszeń
 7. a/a

 

                                                              Burmistrz GiM Wyszogród.

                                                                 mgr Henryk Klusiewicz

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-10-04 09:52:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-04 09:52:06
 • Liczba odsłon: 1013
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674586]

przewiń do góry