Uchwała Nr 87/XII/2008

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 25.04.2008

 

w sprawie: odwołania Zastępcy Kierownika USC w Wyszogrodzie.

Na podstawie:

Art.18, ust.2, pkt.11 z dnia 08 marca 1990 o Samorządzie Gminnym/ Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z póżń.zm. / oraz art.39, ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz. U. Nr 34, poz.198 z 1990 r. /Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Jerzego Wieczorka ze stanowiska Zastępcy USC w Wyszogrodzie.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01.05.2008r.

 

                                                                 Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

                                                                       Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-20 09:11:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-20 09:11:39
  • Liczba odsłon: 564
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680781]

przewiń do góry