Uchwała Nr 39/V/2007

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Wyszogrodzie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. / t.j. Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz zgodnie z art. 5 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./, § 1 ust. 4 załącznika Nr 2 do Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz 624 z późn. zm./ Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1.


Na wniosek Dyrekcji i Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Wyszogrodzie nadaje

           Gimnazjum w Wyszogrodzie imię BOHATERÓW BITWY NAD BZURĄ.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-14 13:56:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-14 13:56:29
  • Liczba odsłon: 760
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674490]

przewiń do góry