Uchwała nr 30/IV/2007

                                 Rady Gminy i Miasta Wyszogród

                                          z dnia 28 02.2007 r.

 

 

w sprawie;    sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości

                    zabudowanej położonej we wsi Kobylniki na rzecz

                    dotychczasowych najemców.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn zmianami, oraz art. 37 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz.2603 z późn. zm. /

Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala co następuje;

 

§ 1.

Wyraża zgodę na sprzedaż dwóch nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego w drodze bezprzetargowej niżej wymienionych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych we wsi Kobylniki, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00077842/9, dotychczasowym najemcom wraz z działką gruntu .

1. numer ewid 310/3 o pow. 790 m kw.

2. numer ewid 310/4 o pow. 566 m kw.

z możliwością rozłożenia na raty.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-12 10:22:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-12 10:22:57
  • Liczba odsłon: 617
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674666]

przewiń do góry