UGiM.7021.13.2014 Wyszogród 22.01.2014r
Zapytanie ofertowe.


Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.n. :

„Odwodnienie kolni ,, Bziny” w miejscowości Kobylniki”


Termin składania ofert: 03.02.2014 r.


Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród lub pok. nr 8 ( II piętro ).


Forma składania: pisemna, za pośrednictwem faxu oraz poczty elektronicznej.


Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.


Kryteria wyboru: najniższa cena.


Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 1400 euro.


Opis przedmiotu zamówienia:

  • wykonanie rowów przydrożnych na długości około 750 mb ( głębokość rowu w zależności od spadków w terenie : min.60 cm./ max. 90 cm. głębokości - szerokość na koronie rowu max. 1,10 cm. ) , wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km. , oraz jego zagospodarowanie.

  • wykonanie przepustów drogowych pod drogą i na wjazdach do posesji z rury karbowanej poliuretanowej o średnicy Ø 300 na podsypce piaskowej o grubości 10 cm , z zasypaniem i zagęszczeniem gruntu o łącznej długości 110 mb.

  • wykonanie przepustu pod drogą z rury poliuretanowej o średnicy Ø 400 na podsypce piaskowej o grubości 10 cm , z zasypaniem i zagęszczeniem gruntu o łącznej długości 6 mb.

  • montaż 3 szt. studzienek ( komplet : rura , pokrywa , kineta 315/200 , z odpływem do rowu rurą przepustową Ø 200 – 6 mb )Kwota powinna posiadać co najmniej cenę netto i brutto za każdy z elementów przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz kwotę netto i brutto całości wykonania zadania.


Wymagany termin realizacji usługi - 23.04.2014 r.Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Bieniek
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-22 17:33:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-22 17:33:29
  • Liczba odsłon: 582
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680637]

przewiń do góry