Uchwała Nr 2/I/2006

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 27 listopada 2006 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ po przeprowadzeniu głosowania tajnego Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:


§ 1.


Stwierdza się wybór radnego Pana Józefa Zbigniewa Boszko na Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród.


§ 2.1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu GiM.

 

                                                                  Przewodniczący Rady GiM

                                                                           Wyszogród

                                                                    Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-04 13:49:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-04 13:49:49
  • Liczba odsłon: 631
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674494]

przewiń do góry