O G Ł O S Z E N I EBurmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy.


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 161 poz. 2603 z późn. zm. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza co następuje;

Z zasobu nieruchomości mienia gminnego przeznaczona została do zbycia nieruchomość gruntowa uregulowana w księdze wieczystej KW PL1P/00073249/ 4 położona w Wyszogrodzie o nr ewid. 233/8 o pow. 2473 m.kw. , zgodnie z podjęta Uchwałą Rady Gminy i Miasta nr 301/XL/2014 z dnia 18 07.2014 r.

Wartość nieruchomości gruntowej o nr ewid. 233/8 – 179 000,00 zł.

W/w działka zlokalizowana jest w Wyszogrodzie, na terenie bez aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu gminy i miasta Wyszogród (zatwierdzonym Uchwałą nr 177/XXIV/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29.12.2009 r. ) tereny usług.

Ustalam na 27 października 2014 r. termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust, 1 pkt.1 i pkt.2.


Wywieszono: ...................................

Zdjęto: ......................................Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-23 14:32:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-23 14:32:21
  • Liczba odsłon: 623
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681228]

przewiń do góry