PP.6730.9.2017                                                                           Wyszogród, dnia 12.04.2017 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o  wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z  późn. zm.)  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778).

 

zawiadamia się

iż w dniu 12.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Norberta Królikowskiego zam. Wiązówka 20 o  ustalenie warunków  zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu  obejmującej:

budowę urządzenia wodnego – zastawki upustowo-piętrzącej w km. 1+660 rzeki Strugi (legalizacja)  w  miejscowości Wiązówka i Bolino  w gminie Wyszogród

 

W związku z powyższym informuję wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszeń żądań.

 

W związku z powyższym można uzyskać niezbędne informacje w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród ( parter, pok.3), lub pod numerem tel. 24 267 26 15

 

W trakcie postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-04-12 08:44:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-12 08:44:50
  • Liczba odsłon: 666
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674568]

przewiń do góry